BO GEL | Vi lượng Bo – Solubor hữu cơ

120.000

Giúp ra hoa tăng khả năng đậu trái, bông khỏe, sáng bông.

Tăng tỷ lệ thụ phấn, tăng cường sức sống của hạt phấn.

Hạn chế rụng hoa và trái non một cách nhanh chóng.

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất