Chặn Đọt – Hủ 1Kg | Làm già lá nhanh khi chưa mở lá

150.000

  • Chặn đọt, già lá, dày lá, phân hóa mầm hoa cực mạnh
  • Xử lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn
  • Chống nghẹn hoa, hạn chế rụng hoa
  • Ra mầm hoa to, khỏe, ra hoa đồng đều, tập trung
  • Đặc biệt không suy cây, không hại rễ khi xử lý ra hoa
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất