COMBI BỌT SỦI | Trung vi lượng thiết yếu – Hạn chế rụng hoa và trái non

40.000

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG:

Quăn lá, vàng lá sinh lý

Cháy tóp đầu lá, rụng hoa

Quả non, rụng lá, suy cây do thiếu vi lượng.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất