F100 | Kích bông – Kéo mầm – Chống rụng hoa – Tăng đậu trái

Liên hệ

Giúp phá vỡ miên trạng ngủ của mầm hoa.

Kích thích mầm chờ ra hoa mạnh.

Ngăn chặn tầng rời giữa cuống hoa và hoa.

Chống rụng hoa và tăng tỉ lệ đậu trái tối.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất