FLOWER 86+ | LÂN 86 | Xử lý làm bông nghịch vụ theo ý muốn

170.000

RA BÔNG KHỎE – TRỖ BÔNG ĐỀU

Xủ lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn

Hạn chế ra hoa lọt chọt

Chống nghẹn hoa, hạn chế rụng hoa

Đặc biệt không suy cây khi sử lý ra hoa

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất