FLOWER 86+ | LÂN 86

1

RA BÔNG KHỎE – TRỖ BÔNG ĐỀU

THÚC CHỒI & RA HOA

Làm bông trong mưa

Thúc chồi nhanh, đẩy mầm khỏe

Bung mầm mạnh, đẩy hoa đều

Chồi hoa khỏe, đậu trái tốt

Xủ lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn

Hạn chế ra hoa lọt chọt

Chống nghẹn hoa, hạn chế rụng hoa

Đặc biệt không suy cây khi sử lý ra hoa

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất