KALI SILIC | Nặng ký – Mỏng vỏ – Mọng nước

140.000

THANH LONG:

Nuôi dây: chắc xương, cứng dây, hạn chế gãy tược non, đứt dây.

Nuôi trái: Lớn trái, to trái, lên màu đẹp, hạn chế nứt trái.

BƯỞI

Cứng dây, xanh lá, dày lá, bóng lá.

Nặng ký, mỏng vỏ, sáng trái.

Mọng nước, ngọt múi, múi lên màu tươi và đẹp.

Hạn chế xồ trái, dày vỏ, lệch tâm.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất