NNX-2P – Potassium Phosphonate | Lân Kali hữu hiệu – Lưu dẫn 2 chiều – Kích thích hệ thống miễn dịch cây trồng

Liên hệ

  • Lưu dẫn 2 chiều, kích thích hệ thống miễn dịch của cây trồng, cô lập vùng bệnh, ngăn chặn hình thành và tiêu diệt bào tử nấm bệnh 
  • Dìu đọt nhanh già, giúp cây dễ dàng ra hoa và thụ phấn
  • Hạn chế rụng bông và trái non
  • Không gây cháy lá, khô bông, tăng tỷ lệ đậu trái
  • Giúp xanh cây, dày lá, tăng đề kháng của cây trong mùa mưa
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất