NNX LÂN GEL | Thúc đẩy mầm hoa – Xử lý ra hoa theo ý muốn – Hoa ra tập trung

Liên hệ

  • Xử lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn
  • Hạn chế ra hoa lọt chọt
  • Hoa ra mập, đều và tập trung
  • Chống nghẹn hoa, hạn chế rụng hoa
  • Đặc biệt: Không làm suy cây khi xử lý ra hoa
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất