NPK 18-18-18+TE XÔ 20KG | NPK 3 số cân bằng – Bón ít, hiệu quả cao – Tiết kiệm chi phí

Liên hệ

CÂN BẰNG DINH DƯỠNG

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

DẠNG BỘT TINH THỂ

BÓN ÍT, HIỆU QUẢ CAO

TAN NHANH VÀ TAN HẾT 99,99%

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất