STAR BO KẼM | Hạn chế rụng trái – Tăng thụ phấn và đậu trái – Hạn chế nhũn ngọn đổ ngã

Liên hệ

CÓ KẼM CÓ BO

KHÔNG LO RỤNG TRÁI

 Tăng khả năng phân chia tế bào, giúp hạt phấn khỏe.

Tăng khả năng thụ phấn và đậu trái.

Bo cần thiết cho sự nảy mầm của hạt phấn, sự tăng trưởng của ống phấn, sự hình thành vách tế bào, protein và hạt giống.

Khắc phục tình trạng rụng trái, teo trái, khô đen, tăng độ mướt bề mặt quả giúp đẹp trái.

Tăng độ cứng của thân cây, hạn chế nhũn ngọn, giúp mở lá, hạn chế đổ ngã, mẩy hạt, nặng ký.

Tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất