STAR FULVIC MAX | Hạ phèn – Giải độc hữu cơ – Kích rễ mạnh mẽ

120.000

CÂN BẰNG pH ĐẤT

⇒ KÍCH HOẠT BỘ RỄ MẠNH MẼ

HẠ PHÈN – GIẢI ĐỘC HỮU CƠ

TĂNG HẤP THU PHÂN BÓN TỐI ĐA

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất