TẠO MẦM HOA | Phân hóa mầm hoa tối đa – Hoa ra nhiều – Đồng loạt – Tăng thụ phấn

Liên hệ

Giúp cây phân hóa mầm hoa tối đa, mầm hoa mập, khỏe.

Kích thích ra hoa mạnh và đồng loạt, đặc biệt là hoa nghịch vụ.

Tăng tỷ lệ thụ phấn, ra nhiều hoa, đậu nhiều trái.

Đặc biệt YOO TẠO MẦM HOA giúp hạn chế tối đa khô đen hoa.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất