Trung Vi Lượng TEMIX | Xô 20kg – Cung cấp đầy đủ Trung Vi lượng cần thiết cho cây trồng

Liên hệ

Giúp ổn định pH đất
Chống vàng lá, xoăn đọt, héo dây
Xanh lá, dày lá, chống đổ ngã
Giúp ra hoa nhiều, đậu nhiều quả
Chống rụng hoa và trái non
Biến chất khó tiêu trong đất thành dễ tiêu
Giúp cân bằng và đầy đủ dưỡng chất
YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất