Viên GA3 | Thúc đẩy tăng trưởng – Tăng năng suất cây trồng

30.000

  • Tăng khả năng neo quả trên cây
  • Kích thích thân cây phát triển
  • Giúp hình thành chồi nách nhiều hơn
  • Tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt
  • Gia tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản
  • Thúc đẩy sự phân chia của tế bào sinh trưởng theo chiều ngang
  • Kích thích mạnh mẽ sự tăng trưởng của thân và hoa
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất