YOO BO GOLD | Ngưng hẳn rụng bông và trái non – Tăng thụ phấn – Tăng đậu trái

Liên hệ

NGƯNG HẲN RỤNG BÔNG – TRÁI NON

TĂNG THỤ PHẤN

TĂNG ĐẬU TRÁI

  • Giúp ra hoa, đậu trái, mập bông, khỏe bông.
  • Giúp hạn chế rụng hoa, rụng trái non.
  • Giúp tỉ lệ thụ phấn cao, đậu trái cao.
  • Cần thiết cho sự phân chia của tế bào, giúp phân hóa mầm hoa và tăng cường sức sống của hạt phấ.
  • Giúp tăng khả năng hút Canxi trong cây.
  • Hạn chế lá nhỏ, mỏng lá, mo lá, trái nhỏ, dị dạng, hạn chế rụng lá non và tăng khả năng đề kháng cho cây.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất