YOO CHẶN ĐỌT | Già lá nhanh – Chặn đứng quá trình sinh trưởng của ngọn

150.000

  • Chặn đọt, già lá, dày lá, phân hóa mầm hoa cực mạnh.
  • Xử lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn.
  • Chống nghẹn hoa, hạn chế rụng hoa.
  • Ra mầm hoa to, khỏe, ra hoa đồng đều, tập trung.
  • Đặc biệt không suy cây, không hại rễ khi xử lý ra hoa.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất