YOO COTTON | Thúc đẩy mầm hoa – Làm bông nghịch vụ

120.000

Già lá – Dày lá

Tạo mầm hoa cực mạnh

Mầm hoa to mập, đồng đều, khỏe

Kích thích ra hoa nghịch vụ

Đặc biệt không làm cây suy

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất