YOO Cu-Zn-Mg | Tăng đề kháng cây trồng

Liên hệ

Hạn chế vàng lá, bạc lá, chùn đọt
Giúp bóng trái, sáng trái, ngọt trái
Dùng để rửa vườn trong thời gian trước mùa mưa hoặc trước khi làm bông
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất