YOO HUMATE PRO | Acid Humic – Kích rễ mạnh – Giải độc – Hạ phèn

110.000

CHỐNG STRESS

GIẢI ĐỘC

HẠ PHÈN

ỔN ĐỊNH pH

KÍCH HOẠT BỘ RỄ

TĂNG HẤP THU PHÂN BÓN

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất