YOO MAKING | Tạo hoa nuôi quả – Năng suất vượt trội

140.000

Hổ trợ quá trình ra hoa, đậu quả

Lớn trái – To củ

Đẹp mẫu mã – Nặng ký

Năng suất vượt trội

Hiệu quả hơn khi kết hợp với YOO COTTON để làm bông

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất