YOO RICH 10 | Chuyên nuôi trái – Tăng khả năng quang hợp và tổng hợp chất hữu cơ

Liên hệ

Tăng khả năng quang hợp và tổng hợp chất hữu cơ.

Tăng khả năng đậu trái và đậu trái đồng đều.

Tăng kích cỡ hạt, củ, trái tối đa, nặng ký.

Lớn trái, mẩy hạt, to củ, nặng zem, chắc nhân.

Tăng sức đề kháng, tăng chống chịu thời tiết bất lợi, hạn chế suy cây trong thời gian nuôi trái.

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất