YOO SỐ 9 | Phân bón hữu cơ vi sinh – Acid Humic – Rong biển

130.000

Ra rễ – Hạ phèn – Đẻ nhánh tốt

Mập thân – Dày lá – Bật chồi nhanh

Đất xốp – Xung dây – Đề kháng mạnh

Xanh cây – Tốt quả – Mùa bội thu

YOO – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRỌN ĐỜI

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất