BÓN GỐC - TƯỚNG GỐC

BÓN GỐC - TƯỚNG GỐC

chất lượng - hiệu quả - an toàn

YOO SỐ 9 – TÁI SINH ĐẤT MẸ

  • YOO SỐ 9 với thành phần hữu cơ 25%
  • Trên nền hữu cơ vi sinh – Acid Humic
  • Bổ sung Canxi và Rong biển tự nhiên.
  • Ra rễ – Hạ phèn – Đẻ nhánh tốt
  • Mập thân – Dày lá – Bật chồi nhanh
  • Đất xốp – Xung dây – Đề kháng mạnh
  • Xanh cây – Tốt quả – Mùa bội thu