BÓN GỐC - TƯỚNG GỐC

BÓN GỐC - TƯỚNG GỐC

chất lượng - hiệu quả - an toàn

STAR BO KẼM | HẠN CHẾ RỤNG TRÁI – TĂNG THỤ PHẤN VÀ ĐẬU TRÁI – HẠN CHẾ NHŨN NGỌN ĐỖ NGÃ

  • CÓ KẼM CÓ BO

⇒ KHÔNG LO RỤNG TRÁI

  •  Tăng khả năng phân chia tế bào, giúp hạt phấn khỏe.
  •  Tăng khả năng thụ phấn và đậu trái.
  •  Bo cần thiết cho sự nảy mầm của hạt phấn, sự tăng trưởng của ống phấn, sự hình thành vách tế bào, protein và hạt giống.
  •  Khắc phục tình trạng rụng trái, teo trái, khô đen, tăng độ mướt bề mặt quả giúp đẹp trái.
  •  Tăng độ cứng của thân cây, hạn chế nhũn ngọn, giúp mở lá, hạn chế đổ ngã, mẩy hạt, nặng ký.
  •  Tăng năng suất và chất lượng cây trồng.