TINH DẦU SINH HỌC

TINH DẦU SINH HỌC

chất lượng - hiệu quả - an toàn

NNX-2P | POTASSIUM PHOSPHONATE - LÂN KALI HỮU HIỆU

  • Lân lưu dẫn 2 chiều, kích thích hệ thống miễn dịch của cây trồng, cô lập vùng bệnh, ngăn chặn hình thành và tiêu diệt bào tử nấm bệnh.
  • Dìu đọt nhanh già giúp cây dễ dàng ra hoa và thụ phấn. Hạn chế rụng bông, trái non.
  • Không gây cháy lá, khô bông tăng tỉ lệ đậu trái.
  • Giúp xanh cây dày lá tăng đề kháng trong mùa mưa.