NGĂN NGỪA NẤM BỆNH

NGĂN NGỪA NẤM BỆNH

chất lượng - hiệu quả - an toàn

YOO HUMATE PRO | KÍCH RỄ - GIẢI ĐỘC - HẠ PHÈN

  • CHỐNG STRESS – GIẢI ĐỘC – HẠ PHÈN
  • ỔN ĐỊNH pH – KÍCH HOẠT BỘ RỄ
  • TĂNG HẤP THU PHÂN BÓN